33

Εξώδικό προς τον Παναγιώτη Μαλακατέ εξέδωσαν 26 μέλη του Ερασιτέχνη, με το οποίο δείχνουν τις αντιρρήσεις τους σε κάποια πεδία της διαδικασίας στο θέμα της «Διπλής Ανάπλασης» και του περιεχομένου αυτής.

Όπως ξεκαθαρίζουν, δεν είναι κατά της μετακόμισης του Παναθηναϊκού αλλά τη συνδρομή ειδικών για το καλύτερο της ομάδας σε διάφορες συμφωνίες.

 

Αναλυτικά, το εξώδικο αναφέρει:

Στο εξώδικο αναφέρεται μεταξύ άλλων…

«1. Στις 20.11.2020 υπογράψατε ως Πρόεδρος και νόμιμος εκπρόσωπος του «ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ», του οποίου άπαντες είμαστε ταμειακώς ενημερωμένα μέλη, μνημόνιο συναντίληψης και συνεργασίας αναφορικώς με το «Πρόγραμμα της Διπλής Ανάπλασης».

Προχωρήσατε στην υπογραφή του μνημονίου αυτού χωρίς καμία προηγούμενη διαπραγμάτευση, χωρίς καμία απολύτως προετοιμασία και χωρίς την παραμικρή ενημέρωσή σας, όπως ο ίδιος κατ΄ επανάληψη δηλώσατε, τόσο λίγες μόλις ημέρες πριν από την υπογραφή σας, όσο και την προτεραία αυτής.

Τούτο είχε ως αποτέλεσμα να συμφωνήσετε για ζητήματα, για τα οποία καμιά απολύτως εξουσιοδότηση δεν είχατε, κατά παράβαση του καταστατικού του Συλλόγου μας, αυτά δε τα οποία συμφωνήσατε προσβάλλουν βάναυσα τα συμφέροντα του ΠΑΟ, τόσο τα συμφέροντα του Παναθηναϊκού Α.Ο συγκεκριμένα όσο και του Παναθηναϊκού ως Οργανισμού και Συλλόγου εν συνόλω. Ορισμένα από αυτά βρίσκονται εκτός ακόμα και αυτού του ισχύοντος νομικού πλαισίου, ενώ προχωρήσατε και σε παραδοχές ανεπίτρεπτες, οι οποίες δεν θα έπρεπε καν να αποτελούν περιεχόμενο του μνημονίου, που υπογράψατε.

Στις 4.12.2020 δώσατε στη δημοσιότητα με μεγάλη καθυστέρηση το ως άνω μνημόνιο, χωρίς όμως να δημοσιοποιήσετε και τα παραρτήματά του, τα οποία περιέχουν σημαντικότατες πληροφορίες, όπως πίνακες έργων και προϋπολογισμούς.

Τότε, λοιπόν, πληροφορηθήκαμε ότι με το μνημόνιο, που υπογράψατε, αναλάβατε υποχρεώσεις και προχωρήσατε σε συμφωνίες, οι οποίες είναι απόλυτα δεσμευτικές για τον ΠΑΟ, αφού ρητά αναγράφεται στο μνημόνιο, ότι όλοι οι όροι του είναι «δεσμευτικοί» (άρθρο 17 παράγραφος 1 του εν λόγω μνημονίου) και ότι το μνημόνιο με τα παραρτήματά του αποτελούν «πλήρη συμφωνία», οι δε επιμέρους συμφωνίες, που θα συναφθούν, δεν θα πρέπει να έρχονται σε αντίθεση με τα συμφωνηθέντα στο μνημόνιο.

 

2. Στο προοίμιο του μνημονίου, που υπογράψατε, είδαμε να παρατίθενται οι σκοποί και οι επιδιώξεις της Πολιτείας και του Δήμου Αθηναίων μέσω της Διπλής Ανάπλασης, δεν είδαμε όμως την παραμικρή αναφορά για τις επιδιώξεις του Παναθηναϊκού Α.Ο.

Προσχωρήσατε στην τελείως εσφαλμένη άποψη ότι ο Παναθηναϊκός Α.Ο. θα έχει στο Βοτανικό τα ίδια δικαιώματα, που έχει και στη Λεωφόρο, πράγμα που ανατρέπεται από το ίδιο το περιεχόμενο του μνημονίου, καθώς και στην τελείως αυθαίρετη και ενέχουσα σκοπιμότητα άποψη του Δήμου Αθηναίων, ότι δήθεν η αξία του γηπέδου της Λεωφόρου ανέρχεται σε 70 εκ. ευρώ, όση ακριβώς και η αξία του νέου γηπέδου στο Βοτανικό. Ενώ η πραγματική αξία του γηπέδου της Λεωφόρου είναι σαφώς μεγαλύτερη και οπωσδήποτε θα έπρεπε να εκτιμηθεί από ειδικούς, που δεν θα υπηρετούν σκοπιμότητες αντίθετες με τα συμφέροντα του Παναθηναϊκού Α.Ο.

Συμφωνήσατε ότι ο Δήμος Αθηναίων θα κινήσει τις διαδικασίες για τη σύναψη των συμβάσεων κατασκευής και εκμίσθωσης του νέου γηπέδου ποδοσφαίρου, ενώ σύμβαση εκμίσθωσης του γηπέδου από τον Δήμο Αθηναίων δεν προβλέπεται στο Π.Δ. και πολύ σωστά, δεδομένου ότι η χρήση του γηπέδου ποδοσφαίρου θα παραχωρηθεί δωρεάν από τον Δήμο Αθηναίων στον ΠΑΟ για 99 έτη.

Για το λόγο αυτό θα έπρεπε να διαπραγματευθείτε με τον Δήμο Αθηναίων το περιεχόμενο της βασικής σύμβασης του Προγράμματος της Διπλής Ανάπλασης, που είναι η σύμβαση της δωρεάν παραχώρησης από τον Δήμο Αθηναίων προς τον Παναθηναϊκό Α.Ο, τόσο του γηπέδου ποδοσφαίρου, όσο και των αθλητικών εγκαταστάσεων και της πισίνας του ΠΑΟ, για χρονικό διάστημα 99 χρόνων.

Αναγνωρίσατε δήθεν πρόβλεψη του Π.Δ. για ευθύνη της ΠΑΕ Παναθηναϊκός υπό την ιδιότητα του μισθωτή του νέου γηπέδου. Τούτο είναι απολύτως αναληθές, δεδομένου ότι το από 29.4.2013 Π.Δ. (ΦΕΚ 161/ΑΑΠ/2013) σε κανένα σημείο του δεν κατονομάζει την ΠΑΕ Παναθηναϊκός, η οποία δεν έχει καταστεί μισθώτρια του νέου γηπέδου, οι δε όροι της χρήσης του νέου γηπέδου από την ΠΑΕ Παναθηναϊκός θα πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο διαπραγμάτευσης της ΠΑΕ Παναθηναϊκός με τον Παναθηναϊκό Α.Ο. και όχι με τον Δήμο Αθηναίων, ακριβώς όπως ισχύει και για το γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας.

Στο μνημόνιο γίνεται σαφής μνεία ότι το γήπεδο ποδοσφαίρου θα χρηματοδοτηθεί με πόρους, που το Ελληνικό Δημόσιο θα παράσχει στο Δήμο Αθηναίων. Δεν διευκρινίζεται όμως ποιός τελικώς θα το κατασκευάσει, ο Δήμος Αθηναίων, με τους πόρους αυτούς ή κάποιος άλλος;

Προβλέπεται στο μνημόνιο ότι τα έσοδα από κάθε είδους εμπορική δραστηριότητα του γηπέδου θα κατανέμονται μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και Δήμου Αθηναίων και σε άλλο σημείο ότι οι εμπορικές δραστηριότητες και λειτουργίες του γηπέδου θα εκμισθωθούν από τον Δήμο Αθηναίων σε ανάδοχο μισθωτή.

Δεν καθορίζονται όμως με ακρίβεια οι εμπορικές αυτές δραστηριότητες και πάντως ειδικώς οι σουίτες, η ονοματοδοσία και τα κάθε είδους και μορφής εισιτήρια και κάρτες εισόδου στο γήπεδο για την παρακολούθηση αγώνων αποτελούν έσοδα από την αθλητική λειτουργία του γηπέδου και όχι από εμπορικές δραστηριότητες. Αλλά ακόμα κι αν τα παραπάνω θεωρηθούν εντός γηπέδου εμπορικές δραστηριότητες, πρέπει να εξασφαλιστεί ότι από αυτές θα ωφεληθεί ο Παναθηναϊκός Α.Ο. ή η ΠΑΕ Παναθηναϊκός κατόπιν συναίνεσης του Παναθηναϊκού Α.Ο. και όχι κάποιοι τρίτοι.

Συμφωνήσατε στο μνημόνιο ότι ο ΠΑΟ θα εκχωρήσει στην ΠΑΕ ΠΑΟ άνευ ανταλλάγματος τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του στο νέο γήπεδο. Είμαστε βέβαιοι ότι η πρόβλεψη αυτή παρεισέφρησε εκ παραδρομής στο τελικό κείμενο και δεν την υπογράψατε συνειδητά και θα πρέπει άμεσα να απαλειφθεί. Αν πάλι δεν υπήρξε παραδρομή, αλλά υπογράψατε συνειδητά μια τέτοια διάταξη, δεν είχατε το παραμικρό δικαίωμα για να το πράξετε και ενεργήσατε αντίθετα με τα συμφέροντα του Παναθηναϊκού Α.Ο.

Και επειδή στο μνημόνιο γίνεται λόγος για τους «καταστατικούς σκοπούς» της ΠΑΕ ΠΑΟ, καλό θα ήταν να ανατρέξετε και στο καταστατικό του ΠΑΟ, στο άρθρο 12 του οποίου ρητά προβλέπεται ότι μεταξύ των πόρων του Ομίλου είναι και οι πάσης φύσεως εισπράξεις από τη χρήση του γηπέδου, καθώς και των λοιπών αθλητικών εγκαταστάσεων από τρίτους. Επομένως και οι εισπράξεις από τις σουίτες και την ονοματοδοσία του γηπέδου.

3. Στο Π.Δ. προβλέπεται σαφώς και περιοριστικώς ότι στον Τομέα Ανάπλασης Α’ του Βοτανικού θα ανεγερθούν γήπεδο ποδοσφαίρου, αθλητικές εγκαταστάσεις του ΠΑΟ, αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου Αθηναίων και υπόγειοι χώροι στάθμευσης. Στο μνημόνιο όμως, ενώ γίνεται συνεχώς λόγος για αθλητικές εγκαταστάσεις του ΠΑΟ, σε κανένα σημείο δεν γίνεται λόγος για αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου Αθηναίων, αλλά για «λοιπές» εγκαταστάσεις του Δήμου Αθηναίων. Η οποιαδήποτε κατασκευή, πλην αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου είναι παράνομη και αντίκειται στο Π.Δ, θα πρέπει δε, όπως ζητείται στο μνημόνιο από τον ΠΑΟ να εξειδικεύσει τις εγκαταστάσεις του, να εξειδικεύσει και ο Δήμος τις δικές του αθλητικές εγκαταστάσεις, ώστε να είναι γνωστό από την αρχή τι είδους αθλητικές εγκαταστάσεις θα έχει η κάθε πλευρά και να συμφωνηθεί αν ο ΠΑΟ θα μπορεί να κάνει χρήση αυτών, καθώς και αν οι αθλητικές αυτές εγκαταστάσεις του Δήμου θα χρησιμοποιούνται και από άλλα σωματεία, γεγονός κατά την άποψή μας ανεπίτρεπτο, αφού αλλοιώνεται ο σκοπός της Διπλής Ανάπλασης.

Επιπλέον, συμφωνήσατε ότι η υλοποίηση και η περαιτέρω εξειδίκευση των αθλητικών εγκαταστάσεων και της πισίνας του ΠΑΟ θα αποτελέσει αντικείμενο αυτοτελούς συμβάσεως μεταξύ του Δήμου Αθηναίων και της ΑΕΠ Ελαιώνα (άρθρο 6 παράγραφο 2 του μνημονίου), χωρίς να συμβληθεί και ο Παναθηναϊκός Α.Ο., που είναι ο άμεσα ενδιαφερόμενος και εκείνος, που θα προτείνει ποιες συγκεκριμένες εγκαταστάσεις επιθυμεί να κατασκευασθούν. Με τον τρόπο αυτό δημιουργήσατε τον κίνδυνο οι αθλητικές εγκαταστάσεις να μην καλύπτουν ούτε το μίνιμουμ των απαιτήσεων του Παναθηναϊκού Α.Ο.

Επιπρόσθετα, στα παραρτήματα του μνημονίου φέρεται ότι προβλέπονται όροι κατασκευής των αθλητικών αυτών εγκαταστάσεων, οι οποίοι τις καθιστούν πολύ κατώτερες από τις ως άνω μίνιμουμ απαιτήσεις του Παναθηναϊκού Α.Ο. – ένα ενδεικτικό παράδειγμα είναι η πρόβλεψη για κλειστό γήπεδο 2.000 θέσεων, στο οποίο έτσι, λόγω αυτής της μειωμένης χωρητικότητάς του. δεν θα μπορούν να φιλοξενηθούν ευρωπαϊκοί αγώνες των τμημάτων βόλεϊ (ημιτελικοί – τελικοί) και η πρόβλεψη για ελάχιστες αίθουσες, που δεν μπορούν να στεγάσουν όλα τα τμήματα και τις ακαδημίες του Ομίλου.

Τέλος, μόνο κατανοητό και σαφές δεν είναι τόσο το ποιος συγκεκριμένα θα αναλάβει το κόστος συντήρησης και λειτουργίας των αθλητικών εγκαταστάσεων του ΠΑΟ, όσο και το ποιες ακριβώς δαπάνες θα περιλαμβάνει το κόστος αυτό.

4. Σπεύσατε και δώσατε το δικαίωμα στην ΑΕΠ Ελαιώνα να αποδεσμευθεί από τις υποχρεώσεις και τις δεσμεύσεις της στην περίπτωση που δεν υλοποιηθεί τελικά το Πρόγραμμα της Διπλής Ανάπλασης και δεν δώσατε το ίδιο δικαίωμα και στον Παναθηναϊκό Α.Ο., να αποδεσμευθεί δηλ. από το Πρόγραμμα, σε περίπτωση μη υλοποιήσεώς του και να ζητήσει, στην περίπτωση αυτή, την κατάργηση της Διπλής Ανάπλασης με κατάργηση κάθε νόμου και διάταξης (όπως του χαρακτηρισμού ως χώρου πρασίνου, της μείωσης του συντελεστή δόμησης κλπ.) που εμποδίζει την αξιοποίηση εκ μέρους του ΠΑΟ του γηπέδου της Λεωφόρου, όπως επιτάσσει η σημερινή εποχή. Με τον τρόπο αυτό θέσατε βραδυφλεγή βόμβα σε όλο το οικοδόμημα του Συλλόγου, αφού η ασύντακτη ματαίωση της Διπλής Ανάπλασης κινδυνεύει να αφήσει τον Παναθηναϊκό Α.Ο. με το γήπεδο της Λεωφόρου χαρακτηρισμένο ως χώρο πρασίνου και με νομοθετικό πλέγμα που θα επιτρέπει την κατεδάφισή του χωρίς να έχει λάβει κανένα αντάλλαγμα.

Εκτός αυτού δημιουργείτε τη δυνατότητα κατεδάφισης του γηπέδου της Λεωφόρου προτού ολοκληρωθεί η κατασκευή του νέου ποδοσφαιρικού γηπέδου τόσο με την ασαφή διατύπωση του άρθρου 5 παρ. 4 του μνημονίου, όπου δεν προβλέπεται σαφώς ότι στις «αθλητικές εγκαταστάσεις», που αναφέρονται σε αυτό περιλαμβάνεται και το νέο ποδοσφαιρικό γήπεδο, που θα κατασκευαστεί στο Βοτανικό, όσο και με την εξίσου ασαφή, για τον ίδιο λόγο, διατύπωση του άρθρου 6 παρ. 8 του μνημονίου, όπου μάλιστα προβλέπεται επιπρόσθετα η πιθανή «διαφοροποίηση του χρονισμού των έργων ολοκλήρωσης», η οποία εκτός των άλλων τίθεται υπό την έγκριση της ΑΕΠ Ελαιώνα.

Ακόμη, σε άρθρο του μνημονίου με τίτλο «βασικό χρονοδιάγραμμα επόμενων ενεργειών», ενώ προσδιορίζεται ο χρόνος έναρξης της κατασκευής των αθλητικών εγκαταστάσεων του ΠΑΟ, δεν προσδιορίζεται ούτε ο χρόνος κατασκευής του γηπέδου ποδοσφαίρου, που αποτελεί το σημαντικότερο από τα έργα που θα κατασκευασθούν, ούτε πότε θα αρχίσει και πότε θα ολοκληρωθεί η εκπόνηση των μελετών για το μουσείο και τους λοιπούς χώρους του ΠΑΟ στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας.

5. Σας επισημαίνουμε ότι θα πρέπει στην επερχόμενη Γενική Συνέλευση να δικαιολογήσετε τον ρόλο του μέλους του Δ.Σ. Χρόνη Ακριτίδη, διότι ο εν λόγω τυγχάνει και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας «Ανάπλαση Αθήνας ΑΕ». Δεν χρειάζεται να επισημάνουμε ότι μεταξύ των δυο ιδιοτήτων του υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων.

6. Από τα παραπάνω, τα οποία είναι μόνο ενδεικτικά, προκύπτει ότι χωρίς καμία προηγούμενη διαπραγμάτευση και προετοιμασία σπεύσατε και υπογράψατε ένα απαράδεκτο και ελλιπέστατο κείμενο, που παρουσιάζει πολλά κενά και έχει γραφτεί κυριολεκτικά «στο πόδι», το οποίο κείμενο άλλοι συνέταξαν και σας ζήτησαν να προσχωρήσετε σ’ αυτό και σε καμία περίπτωση δεν διασφαλίζει τα συμφέροντα του Ομίλου μας.

Το εγχείρημα του Βοτανικού είναι ένα ιδιαίτερα σημαντικό έργο, το οποίο θα κρίνει και θα σηματοδοτήσει και αυτό ακόμα το μέλλον του Ομίλου μας. Δεν επιτρέπεται λοιπόν να αντιμετωπίζεται με την προχειρότητα και ελαφρότητα, που επιδείξατε. Θεωρούμε ότι δεν μπορείτε να ανταποκριθείτε και να διαπραγματευθείτε από μόνος σας ένα τόσο σοβαρό ζήτημα, όταν μάλιστα η εμπειρία του παρελθόντος έχει δείξει ότι έχετε να κάνετε με τουλάχιστον κακόπιστους και αναξιόπιστους συνομιλητές, ούτε μπορείτε να μην υποκύψετε στις πιέσεις, που σας ασκούνται και για τους λόγους αυτούς σας ζητούμε να ζητήσετε άμεσα τη συνδρομή ειδικών, οι οποίοι θα σας καθοδηγήσουν και θα σας βοηθήσουν, ώστε οι συμβάσεις και οι συμφωνίες, που θα ακολουθήσουν, να διασφαλίζουν απόλυτα και στο μέγιστο βαθμό τα συμφέροντα του Παναθηναϊκού Α.Ο. αλλά και του Παναθηναϊκού ως συνόλου.

Απαιτούμε, τέλος, να μην προχωρήσετε στην υπογραφή καμιάς απολύτως συμβάσεως, πριν αυτή τεθεί προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση των μελών του Ομίλου μας.

Σε περίπτωση που δεν πράξετε τα παραπάνω, θα έχετε ενεργήσει δολίως, αφού πλέον είστε προειδοποιημένος, εναντίον των συμφερόντων του Παναθηναϊκού Α.Ο. και θα υποστείτε όλες τις νομικές και ηθικές συνέπειες».

 

πηγή: trifilara.gr

Αφιέρωμα: Ο Οντέτ Κάτας με την φανέλα του Παναθηναϊκού (video)

Previous article

Λείπει ο Παπαπέτρου και ο Νέντοβιτς …χορεύει! (video)

Next article

You may also like

33 Comments

 1. Αν και όταν γίνει το μεγάλο “μπαμ” θα το δούμε . Μην αδημονείς. Μακάρι να είναι στο Βόλλεϋ Ανδρών που είναι το τρίτο πιο δημοφιλές άθλημα στην χώρα.

  Στο Βόλλεϋ Γυναικών λογικά θα διεκδικήσουμε το πρωτάθλημα εμείς , ο ΠΑΟΚ και η Θήρα.
  Στο Μπάσκετ Γυναικών ο ΟΣΦΠ είναι το φαβορί , αλλά και εμείς θα τον κοντράρουμε στα ίσα. Εκτός αν εμείς πάρουμε τρίτη ξένη και ο ΟΣΦΠ δεν πάρει. Τότε γινόμαστε εμείς το φαβορί.

  Πάμε σε άλλο άρθρο του Ερασιτέχνη γιατί αυτό γέμισε αρκετά.

 2. ακομη στο περιμενε

 3. ανοιγει το βολει γυναικων

 4. παντως βλεπω οτι η νικα μας βοηθαει σε αρκετα αθληματα εκτος του μοντερνου πενταθλου περυσι ειχε βοηθησει στο πανελληνιο μαστερς της κολυμβησης

 5. εγω λεω βολει ποιο αλλο μπορει να ναι τα 2 γυν ειναι ακομη στο παγο

 6. Δεν λένε σε ποιο άθλημα είναι η “βόμβα” ; Μπορεί να είναι διαφημιστικό τρικ.

  Ωραία θα ήταν να το σηκώσουμε και στους Άνδρες και στις Γυναίκες στον Ανώμαλο Δρόμο.

  Ποδόσφαιρο έχουμε ανέβει πολύ. Μακάρι να σηκώσουμε το κύπελλο , να βγούμε Ευρώπη και να κερδίσουμε όσα περισσότερα ντέρμπυ με τον ΟΣΦΠ μπορούμε.
  Ομοίως στο Μπάσκετ στόχος μας το νταμπλ , νίκη στο ΣΕΦ και αν γίνεται προσπέραση του ΟΣΦΠ στην βαθμολογία της Ευρωλίγκα.

 7. σημερα ανακοινωθηκαν οι μεταγραφες στο στιβο και ειδα οτι η νικα θα μας βοηθησει και στο στι βο καλο αυτο ετσι ωστε 2 δυνατες τριαδες στο ανωμαλο δρομο να κατακτησουμε τοσο των ανδρων οσο και τωνμ γυναικων

 8. iiii

 9. ρε μηπως εκει στο πρασινοσ φορος μας δουλευουν

 10. το πρασινοςφορος γραφει για βομβα μεγα τονων

 11. Νίκη 3-0 επί του ΠΑΟΚ ! Οπότε με 4ο ξένο γινόμαστε το ακλόνητο φαβορί για τον τίτλο .

 12. ετσι φαινεται

 13. oo

 14. Πάντως κάποιον θα πάρουμε.

 15. στη εκπομπη φιλε ειπαν οτι 3 σεναρια υπαρχουν η παιρνουμε διαγωνιο με μπαλαντερ το ραπτη σε ακρη-διαγωνιο , η παιρνουμε ακραιο που να παιζει και στη διαγωνιο, και τριτο που συγκεντρωνει πολυ λιγες πιθανοτητες να παρουμε τριτο κεντρικο εγω τεινω προς το πρωτο

 16. uio

 17. εγω θα θελα να επαναλητουργησει το τμημα του κικ μποξινγκ αγνωστο για ποιο λογο ανεστηλε τη λειτουργια του αυτο τους λιγους μηνες που ηταν σε λειτουργια ειχαμε πολυ καλη ομαδα και σε ανεπισημο πρωταθλημα που συμμετειχαμε πηραμε τη ατυπη πρωτια

 18. yu

 19. @ ναυαρχος
  Ωραία ! Περισσότεροι τίτλοι δηλαδή.

  @ καθηγητης
  Δεν έχουν τελειώσει οι κινήσεις. Έχουν εξαγγείλει πως θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση.

 20. κατα τη αποψη μου θα μπορουσαν να ενισχυσουν περισσοτερα τμηματα απο τη στιγμη που ξεπερασαν το αρχικο οριο των 30000 οπως αρση βαρων η καταδυσεις τεσπα το θετικο οτι ο λογ/σμος ειναι ακομη ανοιχτος και μπορουν να κρατησουν ενα ποσο για του χρονου ωστε να ενισχυσουν περισσοτερα τμηματα

 21. στο σκακι εκτος το κυπελλο υπαρχουν και το κυπελλο αττικης οπως ηταν στο πινγκ πονγκ οταν το πηραμε απεναντι στο οσφπ το 2018

 22. ιθ

 23. Μακάρι ! Ο Φοίνικας μοιάζει πολύ δυνατός, αν και στα φιλικά του καλοκαιριού μου είχε δείξει πως θα είναι κατώτερος απ’ τον ΟΣΦΠ.

  Ο “Σύλλογος πιο Μεγάλος” είπε πως θα ενημερώσει αναλυτικά για τις κινήσεις του. Ακόμη πως συνάντησαν δυσκολίες και πως αθλητές και σωματεία που προσπάθησαν να εκμεταλλευτούν την καλή τους πρόθεση. Δηλαδή, αν το ερμηνεύω σωστά, προσπάθησαν θα θέσουν υπέρογκους οικονομικούς στόχους. Έτσι εξηγείται γιατί δεν κατάφεραν να ενισχυθεί η Ποδηλασία, η Ξιφασκία , η Τοξοβολία και άλλα αθλήματα. Αν ισχύουν αυτά , για μένα έπραξαν πολύ σωστά και στράφηκαν προς λιγότερο κοστοβόρα αθλήματα. . Πρέπει να θέλεις και να είσαι στο Παναθηναϊκό και όχι μόνο να αποβλέπεις στις οικονομικές απολαβές. Ενίσχυσαν το Πινγκ Πονγκ και τον Στίβο σύμφωνα με τις αρχικές εξαγγελίες, έφτιαξαν τμήμα Σκάκι που θα διεκδικήσει στα ίσα το Κύπελλο Ελλάδας, έφτιαξαν τμήμα Τεχνικής Κολύμβησης που θα κάνει πρωταθλητισμό και ακόμη έφτιαξαν τμήματα Ρυθμικής Γυμναστικής και Αναρρίχησης . Πολύ καλά !

 24. io

 25. παντως ο σπικερ της μεταδοσης το σαββατο ειπε οτι εχουν παρει το ελευθερο απο τη δοιηκηση για βγουν στη αγορα για παικτη και εγω πιστεω οτι θελουμε ενισχυση γιατι ο ραπτης ειναι απελπιστικα μονος του στη διαγωνιο και δε ξερω κατα ποσο θα αντεξει να βγαζει 3 παιχνιδια τη εβδομαδα

 26. Έπρεπε ήδη να έχουμε πάρει 4ο ξένο . Μετά θα τρέχουμε και δεν θα φτάνουμε. Αν δεν έρθει φέτος ένας τίτλος στο Βόλλεϋ Ανδρών ο κόσμος θα ξενερώσει και δεν θα ξαναστηρίξει. Οι επιτυχίες κινητοποιούν τον κόσμο.

 27. ολοι οι διεδηκητες του τιτλου ενισχυονται εκτος απο μας να δω πως θα βγουν τρια ντερμπι στη σειρα σε μια βδομαδα με τοσο μικρο ροστερ

 28. ιιιι

 29. φωτη θελουμε διαγωνιο που να τελειωνει τις καυτες μπαλες ο ραπτης ειναι πολυ ασταθης σε αυτη τη θεση στο 4ο σετ που χαθηκε τσαμπα και βερεσε εφαγε πολλα μπλοκ σε φαινομενικα ευκολες φασεις αν γινεται αυτο στα θεωρητικα ευκολα παιχνιδια φαντασου τι θα γινει στα ντερμπι που το αντιπαλο μπλοκ θα ειναι προσαρμοσμενο πανω του

 30. μεχρι τελος του μηνα μπορουμε να παρουμε 4ο ξενο

 31. Χάσαμε βαθμό. Μέχρι πότε μπορούμε να πάρουμε 4ο ξένο ;
  Περιττό να πω πως αν δεν σηκώσουμε έστω και μια κούπα στο Βόλλεϋ Ανδρών – έχουμε αποχαιρετήσει ήδη το Ληγκ Καπ – θα πρέπει να λογοδοτήσουν οι υπεύθυνοι για την αποτυχία τους , όποιοι και αν είναι αυτοί. Δεν μπορούν να “παίζουν” με τον κόσμο του Παναθηναϊκού, τον μοναδικό φίλαθλο κόσμο που ξηλώθηκε κανονικά για τον Ερασιτέχνη του συλλόγου του το έτος 2020 – 2021.
  Εκτός αν έρθουν άλλες επιτυχίες στο Βόλλεϋ και στο Μπάσκετ Γυναικών ( τουλάχιστον μια κούπα στο κάθε τμήμα ) , οπότε πάω πάσο.

 32. και την αλλη βδομαδα παιζουν παοκ-συρος να παμε σαν πρωτοποροι στα ντερμπι

 33. ( Ναύαρχε γράφω εδώ γιατί το άλλο άρθρο το έχει γυρίσει σε wordpress ).

  Έγινε αυτό που θέλαμε και οι δύο. Και οι βαθμοί μοιράστηκαν και ο Θρήνος έχασε !

Leave a Reply / Αφήστε σχόλιο

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.